Свалете  
 

 

 
Стажове

Книги

Дневник
Цени
Курсове
Проекти
По други теми

РАСТЕНИЯТА, ИЗВОР НА ЖИВОТА…

Откакто човекът живee на Земята, той си служи с растенията намиращи се около него за прехрана и лечение. Време е да преоткрием многобройните свойства на това пренебрегнато от години растително царство и да ги приложим в ежедневието си.

САЙТЪТ НА ФРАНСОА КУПЛАН